logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

One More Cafe

Mỹ, Châu Âu
Đà Lạt
Nước miễn phí
One More Cafe cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
One More Cafe hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
One More Cafe hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ kinh doanh
We aren't totally plastic-free but we are trying! One More Café’s commitment to the environment: * We recycle all plastic, metal, paper and food waste * We use stainless steel straws * We take our own shopping bags and reduce our use of plastic bags We now offer table water in glass bottles. We buy water in huge refillable plastic bottles that each save 40 small single use plastic bottle
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Ống hút tại chỗ
    Kim loại tái sửa dụng