logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Oskar Bistro

Cocktails, Burger, Thịt bò bít tết
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Oskar Bistro giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa