logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Pacey Cupcakes

Tráng miệng
Sài Gòn
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Pacey Cupcakes giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Pacey Cupcakes hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Pacey Cupcakes hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Pacey Cupcakes hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa