logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Panam

Hy Lạp, Châu Âu, Bánh mì kẹp
Sài Gòn
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Ống hút tại chỗ
  Nhựa
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Giấy
 • Nước tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai nhựa
  Chai thủy tinh
 • Đồ uống tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai nhựa
  Chai thủy tinh
 • Ly tại chỗ
  Không sử dụng
 • Thìa khuấy
  Không sử dụng
 • Vải linen
  Không sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng