logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Pavilion Hotel

Phương tây, Châu Á, Khách sạn
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Pavilion Hotel giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Pavilion Hotel cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Nước miễn phí
Pavilion Hotel cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Pavilion Hotel có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Pavilion Hotel hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
Pavilion provides their guests refillable water bottles inside their rooms instead of using water in plastic bottles.
Từ biên tập viên
Pavilion provides their guests refillable water bottles inside their rooms instead of using water in plastic bottles.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Thực đơn thuần chay
  • Lựa chọn ăn chay