logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Pendolasco

Pizza, Ý, Bánh mì kẹp
Sài Gòn
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Pendolasco giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Pendolasco hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Pendolasco hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
“At Pendolasco we use paper and rice straws instead of plastic straws. For PendoGo delivery, we replace plastic boxes and bags with paper boxes, clay pots, and reusable grocery bags. Customers can keep the bags or return them to us in the next order! Now we are also running a program called Eco Summer Exchange: Get 1 chocolate mousse for every 2 clay pots or 5 recycled bags returned!” Yen Marketing Manager
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
 • Hộp đựng
  Vật liệu hỗn hợp
 • Nắp hộp đựng
  Vật liệu hỗn hợp
 • Ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Nắp ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ treo ly
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ bọc ly
  Thực đơn thuần chay
 • Bọc thực phẩm
  Giấy nhôm
  Phân huỷ sinh học
 • Ống hút tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
  Gạo
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Vải tái sử dụng
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Giấy dầu nướng bánh
  Tái sử dụng
 • Màng bọc
  Dùng một lần