logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Phong Nha Farmstay

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Phong Nha Farmstay giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Phong Nha Farmstay cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Phong Nha Farmstay hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
No single-use shampoo and soap.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Hộp đựng
    Phân huỷ sinh học
  • Ống hút tại chỗ
    Kim loại tái sửa dụng