logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Phum Baitang

Thực đơn thuần chay
Phum Baitang cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Phum Baitang có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Phum Baitang hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Phum Baitang hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Phum Baitang hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không có sẵn
  • Thực đơn thuần chay
  • Lựa chọn ăn chay