logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Pilgrim Vegetarian Cafe

Thực vật, Đồ chay
Kampot và Kep
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Pilgrim Vegetarian Cafe giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Pilgrim Vegetarian Cafe cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Thực đơn thuần chay