logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Pizza 4Ps

Pizza, Ý
Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng & Hội An
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Túi
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ống hút tại chỗ
  Kim loại tái sửa dụng
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Tái sử dụng
  Wet napkins
  Giấy
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Không sử dụng
 • Vải linen
  Dùng một lần
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Màng bọc
  Dùng một lần