logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Pizza 4Ps

Pizza, Ý
Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng và Hội An
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Pizza 4Ps giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Pizza 4Ps cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Pizza 4Ps hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Pizza 4Ps hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Pizza 4Ps hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
Pizza 4Ps has embraced the UN's Sustainable Development Goals (SDGs) and has launched a number of initiatives to back up their commitment to conducting their business with minimal environmental impact. From composting, to organic farming, to energy reduction technology, and even making their own cheeses and yoghurt (with a glass bottle exchange programme in some locations), the attention to environmental detail is commendable. Although these actions take time, effort and expense, they remain committed to the ultimate goal of zero waste
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn ăn chay