logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Pizza & Bia

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Pizza & Bia giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Pizza & Bia hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Pizza & Bia hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Pizza & Bia hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
As a pizza business, most customers will only receive a cardboard box for when ordering delivery. Some menu items may require plastic packaging, however the owner has told us they are seeking to replace all plastic packaging with more eco-friendly options.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không đồ nhựa
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
 • Hộp đựng
  Giấy không tráng
 • Nắp hộp đựng
  Giấy không tráng
 • Ống hút tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
 • Nước tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai nhựa
 • Đồ uống tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai nhựa
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Thực đơn thuần chay
 • Vải linen
  Tái sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Lựa chọn ăn chay