logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Pizza Reale

Pizza, Ý
Sài Gòn
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Hộp đựng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ống hút tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Vải tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Thực đơn thuần chay
 • Vải linen
  Tái sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng