logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Poké

Hawaii, Nhật, Rau trộn
Sài Gòn
Từ kinh doanh
The lightings in our restaurant are all LEDs, reducing the usage of electricity. All of our vegetables are from an organic farm, with no chemicals and synthetic fertilizers, which helps reduce soil contaminations
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Hộp đựng
  Giấy không tráng
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ống hút tại chỗ
  Nhựa
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng