logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

R House: Healthy Eats & Rescue Lounge

Thực phẩm lành mạnh, Tráng miệng, Dịch vụ môi trường
Sài Gòn
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu R House: Healthy Eats & Rescue Lounge giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
R House: Healthy Eats & Rescue Lounge giảm giá 10,000 VND discount cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Thực đơn thuần chay
R House: Healthy Eats & Rescue Lounge cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Nước miễn phí
R House: Healthy Eats & Rescue Lounge cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
R House: Healthy Eats & Rescue Lounge có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
R House: Healthy Eats & Rescue Lounge hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
R House: Healthy Eats & Rescue Lounge hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
R House: Healthy Eats & Rescue Lounge hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ kinh doanh
We compost our plant-based food waste and do bokashi for our additional food waste.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Thực đơn thực vật
  • Thực đơn thuần chay
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay