logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Rainbow Rice

Việt Nam
Hà Nội
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Rainbow Rice giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Rainbow Rice giảm giá cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
Rainbow Rice cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Rainbow Rice hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Rainbow Rice hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Rainbow Rice hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa