logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Rainbow Rice

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Rainbow Rice giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Rainbow Rice giảm giá cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
Rainbow Rice cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Rainbow Rice hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Rainbow Rice hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Rainbow Rice hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ kinh doanh
🌼 Không chỉ là ăn ngon hay nhìn đẹp mắt, Tiệm Cơm Cầu Vồng luôn cố gắng quan tâm đến sức khoẻ của khách hàng và cộng đồng. Chính vì vậy chúng mình luôn chọn những vật dụng thân thiện với môi trường và hạn chế tối thiểu túi nilon và hộp nhựa 🌎🌍🌏 🌲🌳 Hằng ngày nhân viên của Tiệm đi chợ mua đồ đều tự giác mang hộp riêng và túi đựng đồ riêng để mua đồ, chúng mình không hề mang bất cứ chiếc túi nilon nào về Tiệm. Chúng mình cũng phân loại rác thải và rác tái chế. Dù là hành động rất nhỏ thôi nhưng mong rằng sẽ đóng góp được phần nào đó cải thiện được môi trường. Túi nilon rất tiện cho mình nhưng không hề tiện cho xã hội. Hãy cùng Tiệm Cơm Cầu Vồng bảo vệ mội trường nhé 🌎🌍🌏🌈🌈 🌼 Not just tastes good and look good, Rainbow Rice always care about customers health and social. That's why we always choose packing products that environment friendly and reduce plastic as much as we could 🌈🌈🌎🌍🌏 🌳🌲 Everyday, our staffs carry boxes and bags to the local market to get supplies. We do not bring any plastic bag back to the restaurant. We also separated our trash and recycling them. Just some small acts but hopefully bring something good to environment. Plastic bags might really convenient for you but not for society. Together we can help environment get better ☘️🍀🌎🌍🌏
Từ biên tập viên
5.000đ container discount offered.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa