logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Raingsey Bungalow

Bia & rượu, Khách sạn
Kampot và Kep
Nên mang theo hộp cá nhân
Raingsey Bungalow giảm giá 5% cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
Raingsey Bungalow cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Raingsey Bungalow có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Raingsey Bungalow hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Raingsey Bungalow hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Raingsey Bungalow hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Lựa chọn ăn chay