logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Ralf’s Artisan Gelato

Nước miễn phí
Ralf’s Artisan Gelato cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Ralf’s Artisan Gelato hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Nhựa
  Giấy tráng
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ly mang đi
  Giấy tráng
 • Nắp ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ treo ly
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ bọc ly
  Thực đơn thuần chay
 • Bọc thực phẩm
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
 • Nước tại chỗ
  Chai thủy tinh
  Lon nhôm
 • Đồ uống tại chỗ
  Chai thủy tinh
  Lon nhôm
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
  Khác
 • Thìa khuấy
  Thực đơn thuần chay
 • Vải linen
  Tái sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng
  Khác
 • Túi bắt kem
  Thực đơn thuần chay
 • Giấy dầu nướng bánh
  Thực đơn thuần chay
 • Màng bọc
  Thực đơn thuần chay
 • Bao tay
  Dùng một lần
 • Túi đông lạnh
  Tái sử dụng
 • Lựa chọn ăn chay