logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Rama Steakhouse

Thịt bò bít tết
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Rama Steakhouse giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không túi nhựa
Rama Steakhouse hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Rama Steakhouse hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa