logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Red Piano

Bữa ăn sáng, Châu Á
Xiêm Riệp
Nước miễn phí
Red Piano cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Red Piano hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Red Piano hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá