logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Red River Tea Room

Bia & rượu
Hà Nội
Không ống hút nhựa
Red River Tea Room hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá