logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Romcheik 5 Rooftop Café

Thực phẩm lành mạnh, Cà phê triển lãm, Trà & cà phê
Battambang
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Romcheik 5 Rooftop Café giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Romcheik 5 Rooftop Café giảm giá 10% cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
Romcheik 5 Rooftop Café cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Romcheik 5 Rooftop Café hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Romcheik 5 Rooftop Café hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
- We used the solar panel which provide necessary power for the general operation of the gallery and cafe. - We don't use palm oil in our product -Kitchen garden: we grow herbs, and some of vegetables that we serve in our menu at the back of cafe. - Energy saving practice: We don't use air conditioning.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn ăn chay