logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Rosemary Kitchen & Sandwicherie

Bánh mì kẹp
Hà Nội
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Rosemary Kitchen & Sandwicherie giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Rosemary Kitchen & Sandwicherie cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Không ống hút nhựa
Rosemary Kitchen & Sandwicherie hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Thực đơn thực vật
  • Thực đơn thuần chay