logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Royal Saigon Restaurant

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Royal Saigon Restaurant giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Royal Saigon Restaurant giảm giá 15% cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
Royal Saigon Restaurant cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Royal Saigon Restaurant có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Royal Saigon Restaurant hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Royal Saigon Restaurant hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Royal Saigon Restaurant hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
The restaurant interior is mostly reused and recycled from former business owners and redesigned by us. Bar counter is made of reclaimed wood from leftover furniture. We also buy lost in stock items over trendy stuff, so our supplier of ceramics etc, sell out their stock to us. Takeout boxes = Cassava/Ba Mia Cutlery = Wood and Bamboo Straws = Grass, Metal, Bamboo Takeout bags = Craft Paper Drinking water = Refill station = Filtration Partially organic vegetable supply
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không đồ nhựa
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
 • Hộp đựng
  Phân huỷ sinh học
  Vật liệu hỗn hợp
 • Nắp hộp đựng
  Vật liệu hỗn hợp
 • Ống hút tại chỗ
  Kim loại tái sửa dụng
  Tre
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
 • Nước tại chỗ
  Chai thủy tinh
  Lon nhôm
 • Đồ uống tại chỗ
  Chai thủy tinh
  Lon nhôm
 • Ly tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
 • Thìa khuấy
  Tái sử dụng
 • Vải linen
  Thực đơn thuần chay
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Túi bắt kem
  Thực đơn thuần chay
 • Phân loại rác thải
 • Chặn dầu mỡ thoát nước
 • Lựa chọn dựa trên thực vật
 • Lựa chọn ăn chay