logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Rukkha Sky Bar & Tapas

Phương tây, Châu Á, Cocktails
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Rukkha Sky Bar & Tapas giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Rukkha Sky Bar & Tapas cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Rukkha Sky Bar & Tapas hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Rukkha Sky Bar & Tapas hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa