logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Saigon Princess

Chương trình xử lý thức ăn thừa
Saigon Princess có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Saigon Princess hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Saigon Princess hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá