logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Saint Honore

Châu Âu, Pháp
Sài Gòn, Đà Nẵng và Hội An, Hà Nội
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Saint Honore giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Saint Honore hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
  Vải tái sử dụng
  Nhựa
 • Ống hút tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
  Tre