logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Sala Baï Restaurant & Hotel School

Đồ chay, Bia & rượu, Campuchia
Xiêm Riệp
Thực đơn thuần chay
Sala Baï Restaurant & Hotel School cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Nước miễn phí
Sala Baï Restaurant & Hotel School cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Sala Baï Restaurant & Hotel School có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Sala Baï Restaurant & Hotel School hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Sala Baï Restaurant & Hotel School hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không có sẵn
  • Thực đơn thuần chay
  • Lựa chọn ăn chay