logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Sala Lodges Hotel

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Sala Lodges Hotel giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Sala Lodges Hotel cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Nước miễn phí
Sala Lodges Hotel cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Sala Lodges Hotel có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Sala Lodges Hotel hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Sala Lodges Hotel hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Sala Lodges Hotel hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ kinh doanh
Sala Lodges is more than just Eco-friendly but also built with ancient and traditional wooden khmer houses on stilts. No trees has be cut and we planted more than 50 trees on the hotel ground.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Thực đơn thực vật
  • Thực đơn thuần chay
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay