logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Sancho Cantina

Mỹ, Đồ chay, Mexico
Sài Gòn
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Sancho Cantina giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Sancho Cantina cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Ảnh
Từ biên tập viên
Plastic cutlery is only provided upon-request.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
 • Hộp đựng
  Nhựa
  Phân huỷ sinh học
 • Bọc thực phẩm
  Giấy nhôm