logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

SandJ Sandwich & Juice

Sinh tố & nước ép, Bánh mì kẹp
Sài Gòn
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu SandJ Sandwich & Juice giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
SandJ Sandwich & Juice hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
SandJ Sandwich & Juice hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
SandJ Sandwich & Juice hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
 • Hộp đựng
  Giấy không tráng
 • Ly mang đi
  Giấy tráng
 • Nắp ly mang đi
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Gạo
 • Ống hút tại chỗ
  Gạo