logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

SandJ Sandwich & Juice

Sinh tố & nước ép, Bánh mì kẹp
Sài Gòn
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu SandJ Sandwich & Juice giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
SandJ Sandwich & Juice hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
SandJ Sandwich & Juice hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
SandJ Sandwich & Juice hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ kinh doanh
We use paper packaging, rice straws and only provide plastic cutlery upon request.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
 • Hộp đựng
  Giấy không tráng
 • Ly mang đi
  Giấy tráng
 • Nắp ly mang đi
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Gạo
 • Ống hút tại chỗ
  Gạo