logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Santorino Coffee & Veggies

Đồ chay, Việt Nam, Châu Âu
Sài Gòn
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Santorino Coffee & Veggies giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Santorino Coffee & Veggies cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Santorino Coffee & Veggies có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Santorino Coffee & Veggies hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Santorino Coffee & Veggies hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
  Thực đơn thuần chay
  Vải tái sử dụng
 • Hộp đựng
  Giấy không tráng
  Vật liệu hỗn hợp
 • Ly mang đi
  Giấy không tráng
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ treo ly
  Giấy không tráng
  Thực đơn thuần chay
 • Bọc thực phẩm
  Thực đơn thuần chay
  Cuộn nhựa
  Giấy không tráng
 • Ống hút tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
 • Nước tại chỗ
  Chai thủy tinh
 • Đồ uống tại chỗ
  Chai thủy tinh
 • Ly tại chỗ
  Giấy không tráng
 • Thìa khuấy
  Thực đơn thuần chay
 • Vải linen
  Thực đơn thuần chay
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Túi bắt kem
  Thực đơn thuần chay
 • Màng bọc
  Tái sử dụng
  Dùng một lần
 • Bao tay
  Tái sử dụng
  Dùng một lần
 • Túi đông lạnh
  Thực đơn thuần chay
  Tái sử dụng
 • Phân loại rác thải
 • Thực đơn thuần chay
 • Lựa chọn dựa trên thực vật