logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Savoor - The House of Panini

Bánh mì kẹp
Hà Nội
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Savoor - The House of Panini giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Savoor - The House of Panini cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Savoor - The House of Panini có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Savoor - The House of Panini hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Savoor - The House of Panini hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Savoor - The House of Panini hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không đồ nhựa
 • Hộp đựng
  Phân huỷ sinh học
 • Nắp hộp đựng
  Phân huỷ sinh học
 • Ly mang đi
  Giấy tráng
  Phân huỷ sinh học
 • Nắp ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ treo ly
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ bọc ly
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút tại chỗ
  Kim loại tái sửa dụng
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Tái sử dụng
 • Vải linen
  Tái sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Túi bắt kem
  Thực đơn thuần chay
 • Giấy dầu nướng bánh
  Thực đơn thuần chay
 • Bao tay
  Thực đơn thuần chay
 • Túi đông lạnh
  Thực đơn thuần chay
 • Phân loại rác thải
 • Thực đơn thuần chay