logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Scott's Kitchen

Mỹ, Burger, Rau trộn
Sài Gòn
Nước miễn phí
Scott's Kitchen cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Scott's Kitchen hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Xốp loại
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Xốp loại
  Nhựa
 • Bọc thực phẩm
  Giấy nhôm
 • Ống hút tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Vải tái sử dụng
 • Nước tại chỗ
  Chai nhựa
  Lon nhôm
 • Đồ uống tại chỗ
  Chai nhựa
  Lon nhôm
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Thực đơn thuần chay
 • Vải linen
  Tái sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng