logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Simple Coffee

Trà & cà phê
Hà Nội
Nên mang theo hộp cá nhân
Simple Coffee giảm giá 5% cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Không ống hút nhựa
Simple Coffee hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
Plastic waste is a global crisis, and one that we at Simple Coffee are very passionate about seeing change happen. We've done things in our shops to work towards eliminating all single-use plastic and we encourage our customers to bring in their own reusable cups in effort to help save the environment. We use biodegradable takeaway cups and paper straws as well.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Ly mang đi
    Phân huỷ sinh học
  • Ống hút tại chỗ
    Thực đơn thuần chay