logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Simple Coffee

Trà & cà phê
Hà Nội
Nên mang theo hộp cá nhân
Simple Coffee giảm giá cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Không ống hút nhựa
Simple Coffee hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Ly mang đi
    Phân huỷ sinh học
  • Ống hút tại chỗ
    Thực đơn thuần chay