logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Simple Place

Nên mang theo hộp cá nhân
Simple Place giảm giá cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Không ống hút nhựa
Simple Place hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Simple Place hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
“Although it is difficult to tell everybody stop using plastic, when we see the Earth being destroyed by plastic every day, we know we can’t be silent and we have to do something. For our shop, step-by-step we will replace all the plastic with paper or materials that don't negatively impact the environment.”
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
 • Hộp đựng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ly mang đi
  Giấy tráng
 • Nắp ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ treo ly
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ bọc ly
  Thực đơn thuần chay
 • Bọc thực phẩm
  Giấy nhôm
 • Ống hút tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
 • Nước tại chỗ
  Chai nhựa
 • Đồ uống tại chỗ
  Chai nhựa
 • Ly tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
 • Thìa khuấy
  Thực đơn thuần chay
 • Vải linen
  Thực đơn thuần chay
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Giấy dầu nướng bánh
  Tái sử dụng
 • Màng bọc
  Tái sử dụng
 • Bao tay
  Dùng một lần
 • Túi đông lạnh
  Tái sử dụng
 • Phân loại rác thải
 • Lựa chọn ăn chay