logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Sol Beach Resort

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Sol Beach Resort giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Sol Beach Resort cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Nước miễn phí
Sol Beach Resort cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Sol Beach Resort hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ kinh doanh
As Eco-friendly practices are being introduced in Cambodia, we are also moving forward to adopting to save our environment.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Thực đơn thuần chay
  • Lựa chọn ăn chay