logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Soma Art Lounge

Cà phê triển lãm, Trà & cà phê, Mỹ
Sài Gòn
Nước miễn phí
Soma Art Lounge cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Soma Art Lounge hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Soma Art Lounge hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Soma Art Lounge hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Ống hút tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Thực đơn thuần chay
 • Vải linen
  Thực đơn thuần chay
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Lựa chọn ăn chay