logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Stonegrill Cambodia Restaurant & Bar

Đồ nướng, Thịt bò bít tết, Phương tây
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Stonegrill Cambodia Restaurant & Bar giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa