logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

SunKat's Burgers

Không ống hút nhựa
SunKat's Burgers hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
While they haven't eliminated all single-use plastics, they do try to only use them when it's raining (bottles and bags).
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Lựa chọn ăn chay