logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Sushi Tei

Nhật
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Ống hút tại chỗ
  Nhựa
 • Dụng cụ tại chỗ
  Dùng một lần
 • Khăn ăn
  Khăn ướt
 • Nước tại chỗ
  Chai nhựa
 • Đồ uống tại chỗ
  Chai nhựa
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Tái sử dụng
 • Vải linen
  Thực đơn thuần chay
 • Đĩa
  Tái sử dụng