logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Suzy Anti-Cafe

Không gian làm việc chung
Phnôm Pênh
Nước miễn phí
Suzy Anti-Cafe cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Suzy Anti-Cafe hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Suzy Anti-Cafe hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không có sẵn