logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Take a Bake

Bữa ăn sáng, Cửa hàng bánh
Sài Gòn
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Take a Bake giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Take a Bake giảm giá cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
Take a Bake cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Take a Bake hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Take a Bake hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Take a Bake hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay