logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

TELL Restaurant & Beer Garden

Pizza, Hải sản, Bia & rượu
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu TELL Restaurant & Beer Garden giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa