logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Tell Steakhouse

Thịt bò bít tết
Xiêm Riệp
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Tell Steakhouse giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Tell Steakhouse cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không chai nhựa
Tell Steakhouse hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn ăn chay