logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Terrazza Restaurant

Bia & rượu, Pizza, Phương tây
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Terrazza Restaurant giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Terrazza Restaurant cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Terrazza Restaurant có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Terrazza Restaurant hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
We don't use any Palm oil. Organics wastage are collected from an NGO against a fee, to transform them into compost.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay