logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Tevy's Place

Phương tây, Thực phẩm lành mạnh, Campuchia
Xiêm Riệp
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Tevy's Place giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Tevy's Place cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Tevy's Place có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Tevy's Place hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Tevy's Place hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn ăn chay