logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Thai Kitchen PP

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Thai Kitchen PP giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Thai Kitchen PP cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Thai Kitchen PP hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn ăn chay