logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Thai Street

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Thai Street giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Thai Street giảm giá 10% cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Thai Street có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Thai Street hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Thai Street hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ biên tập viên
Delivery only available in D2.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
 • Hộp đựng
  Giấy tráng
  Vật liệu hỗn hợp
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ly mang đi
  Giấy tráng
 • Nắp ly mang đi
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ treo ly
  Giấy tráng
 • Đồ bọc ly
  Thực đơn thuần chay
 • Bọc thực phẩm
  Giấy tráng
  Giấy nhôm
  Phân huỷ sinh học
 • Ống hút tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
  Vải tái sử dụng
 • Nước tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai thủy tinh
 • Đồ uống tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai thủy tinh
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Thực đơn thuần chay
 • Vải linen
  Thực đơn thuần chay
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Túi bắt kem
  Thực đơn thuần chay
 • Giấy dầu nướng bánh
  Thực đơn thuần chay
 • Màng bọc
  Dùng một lần
 • Bao tay
  Dùng một lần
 • Túi đông lạnh
  Tái sử dụng
 • Phân loại rác thải
 • Chặn dầu mỡ thoát nước
 • Lựa chọn ăn chay