logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Thao Nguyen Homestay

Nước miễn phí
Thao Nguyen Homestay cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Thao Nguyen Homestay hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Ống hút tại chỗ
    Kim loại tái sửa dụng