logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

The Big Easy Phnom Penh

Campuchia, Cocktails, Burger
Phnôm Pênh
Không ống hút nhựa
The Big Easy Phnom Penh hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Lựa chọn ăn chay